ثبت 24

آنلاین و در 24 ساعت شبانه روز هاست و دامنه خود را تهیه نمایید!

جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

برای شروع میزبانی وب خود ابتدا دامنه مورد نظر را برای ثبت/انتقال وارد کنید ....


لطفا حروف ها و اعدادی را که در تصویر مشاهده می کنید در جعبه مربوطه وارد کنید.

پسوند تعداد سال هزینه ثبت انتقال دامنه هزینه تمدید
.ir 1 45,000ريال 45,000ريال 45,000ريال
.com 1 3,000,000ريال 3,000,000ريال 3,000,000ريال
.net 1 2,600,000ريال 2,600,000ريال 2,600,000ريال
.org 1 2,800,000ريال 2,800,000ريال 2,800,000ريال
.info 1 700,000ريال 700,000ريال 700,000ريال
.biz 1 2,300,000ريال 2,300,000ريال 2,300,000ريال
.name 1 1,800,000ريال 1,800,000ريال 1,800,000ريال
.us 1 1,800,000ريال 1,800,000ريال 1,800,000ريال
.asia 1 2,800,000ريال 2,800,000ريال 2,800,000ريال
.tv 1 6,800,000ريال 6,800,000ريال 6,800,000ريال
.ws 1 5,200,000ريال 5,200,000ريال 5,200,000ريال
.me 1 3,000,000ريال 3,000,000ريال 3,000,000ريال
.mn 1 9,700,000ريال 9,700,000ريال 9,700,000ريال
.in 1 2,000,000ريال 2,000,000ريال 2,000,000ريال
.id.ir 1 35,000ريال 35,000ريال 35,000ريال
.co.ir 1 35,000ريال 35,000ريال 35,000ريال
.ac.ir 1 35,000ريال 35,000ريال 35,000ريال
.sch.ir 1 35,000ريال 35,000ريال 35,000ريال
.org.ir 1 35,000ريال 35,000ريال 35,000ريال
.gov.ir 1 35,000ريال 35,000ريال 35,000ريال
.net.ir 1 35,000ريال 35,000ريال 35,000ريال
.mobi 1 700,000ريال 700,000ريال 700,000ريال
.co 1 2,200,000ريال 2,200,000ريال 2,200,000ريال
.club 1 550,000ريال 550,000ريال 550,000ريال
.site 1 200,000ريال 1,050,000ريال 1,050,000ريال
.online 1 400,000ريال 1,400,000ريال 1,400,000ريال
.click 1 270,000ريال 270,000ريال 270,000ريال
.website 1 150,000ريال 800,000ريال 800,000ريال
.pro 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.help 1 720,000ريال 720,000ريال 720,000ريال
.link 1 380,000ريال 380,000ريال 380,000ريال
.space 1 150,000ريال 350,000ريال 350,000ريال